Cam Vinh là đặc sản ở Nghệ An, có vị ngọt thanh, mát, thơm dịu. Để được chất lượng này là sự kết tinh của thiên thời, địa lợi, nhân hòa và cách chăm bón cả con người nơi đây mang lại. Nhưng để được chất lượng, độ ngọt cao nhất cần sự chăm sóc kỹ lưỡng và đúng kỹ thuật, đầy đủ. Sau đây là cách hướng dẫn chăm bón, sử dụng đúng, đủ phân NPK. Quy trình được chia làm 4 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: từ tháng 11- tháng 12. Người dân chăm sóc cây ( tỉa cành, làm cỏ, bón phân..) Việc bón phân người dân cần lưu ý vì đây là yếu tố quan trọng trong việc quyết định chất lượng tới quả. Bón phân gồm phân hữu cơ đã được ủ hoai 100% + 100% vôi bột + 100% phân NPK 5.10.3 Người dân nên đào rãnh xung quanh tán cây, trộn đều phân bón và bón theo các rãnh đào sau đó lấp kín lại.

Giai đoạn 2: Bón khi cam bắt đầu ra hoa : từ tháng 1-2 : Bón khoảng 40% NPK

Giai đoạn 3: Bón khi cây bắt đầu ra quả: từ tháng 4-5 : Bón khoảng 30% lượng NPK

Giai đoạn 4: Bón khi cây ra quả : từ tháng 7-8 : Bón khoảng 30% lượng NPK.
Sau đây là quy trình bón phân đối với cam V2 hay còn gọi là cam vụ 2 thu hoạch vào dịp Tết,sau Tết : từ tháng 9-10, mỗi cây cam bón khoảng 1 kg phân NPK 16.6.16 vơi mục đích tránh nứt quả.

Bón Phân cho cam Vinh

Bón Phân cho cam Vinh

Ngoài ra có một số quy chuẩn bón phân dựa vào các tiêu chí khác nhau như :
Bón theo tuổi cây:

– Cây từ 1-3 năm bón 50-150 g/cây N + 50-100 g/cây P205 + 60g/cây K20
– Cây từ 4-6 năm bón 200-250 g/cây N + 150-200 g/cây P205 + 120g/cây K20
– Cây từ 7-9 năm bón 300-400 g/cây N + 250-300 g/cây P205 + 180g/cây K20
– Cây từ 10 năm trở lên bón 400-800 g/cây N + 350-400 g/cây P205 + 240g/cây K20

Bón theo sản lượng cây.

– Năng suất trên 5 tấn/ ha bón 7-8 kg/tấn quả N + 7-8 kg/tấn quả P205 + 8-10 kg/tấ quả K20
– Năng suất trên 8 tấn/ ha bón 11-12 kg/tấn quả N + 11-12 kg/tấn quả P205 + 10-12 kg/tấn quả K20

Tìm hiểu bài viết liên quan : Kỹ thuật chăm sóc cam Vinh