Cam Vinh là đặc sản nổi tiếng của Nghệ An, Cam Vinh được công ty TNHH Xuân Thành đăng ký chỉ dẫn địa lý do cục sở hữu trí tuệ cấp. Đây là một trong những bước tiến mới trong việc thúc đẩy quy hoạch sản xuất cũng như đưa sản phẩm ra thị trường.